Skip to content
89942355892620110612155018cb-200394863-001

اطلاعيه گمرك در مورد تعيين ارزش كالاهاي صادراتي فاقد سابقه در بانك اطلاع

در مواردي كه ارزش گمركي كالاي صادراتي در بانك اطلاعات ارزش موجود نباشد (سابقه تعيين ارزش توسط كميته نرخ‌گذاري ندارد)، صادركنندگان جهت تعيين ارزش گمركي .

كالاهاي صادراتي مي‌بايست نسبت به تكميل فرم‌هاي پيوست (PQ:32 و PQ:33) به انضمام مدارك و مستندات اقدام و آنها را به دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك ايران واقع در خيابان شهيد بهشتي روبروي خيابان پاكستان يا از طريق نمابر ۸۸۷۳۵۷۵۹-۰۲۱ ارائه نمايند.
ضمناً به‌زودي بر روي سامانه پورتال گمرك ايران، امكان ثبت درخواست و ارسال آن به دفتر بررسي و تعيين ارزش فراهم خواهد شد

Leave a Comment